практичні-посібники-правописуПП «Фірма літературного редагування

і перекладів «Марія Волощак» (м. Київ)

Вельмишановні меценати!

Просимо долучитися до видання практичних посібників Марії Волощак, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У видрукуваних книжках буде вказано прізвища спонсорів, окрім того,  вони отримають певну кількість довідників.

         Практичними посібниками Марії Волощак  послуговуються учителі, студенти, журналісти, державні службовці, політологи, працівники культури, духовної сфери, рекламодавців:

                   

  1. Четверте видання «Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання» (2019 р.). У ньому матеріал розміщено за алфавітом за частиномовною належністю ключових слів у словосполученнях. Ключові слова – це ті слова, вживання яких є помилковим.
  1. «Особливості правопису, відмінювання та походження імен» (2013 р.). У посібнику подано найпоширеніші імена, їх походження та варіанти. Відповідною ремаркою позначається мова-джерело, з якої запозичене ім’я. У короткому коментарі наводяться відомості про те, яке значення мають слово чи словосполучення, що лягли в основу імені.
  1. «Складні випадки правопису та відмінювання прізвищ і географічних назв» (2011 р.). У деяких випадках під час оформлення документів роблять невиправдані відступи від правопису тих загальних слів, які лягли в основу прізвищ. Цей посібник сприятиме впорядкуванню згаданих категорій лексики.
  1. «Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів» (2010 р.) містить слушні рекомендації щодо слововживання, лексики, фразеології, морфологічних форм та синтаксичних конструкцій.

 

Марія Волощак, авторка мовознавчих практичних посібників,  рекомендованих Міністерством освіти і науки України,  надає послуги літературного редагування текстів (ціна  15 гривень за 1800 знаків).